e-Slovenščina

Slovene: e-classroom

An easy and fun way to learn Slovene.

Program

DEMO classroom - DOBER DAN! / GOOD DAY!

Content

greeting and presentation in formal and informal environment, telephone conversation, alphabet, citation of personal data, business card reading, nationality, countries, languages, professions, numbers (1-10), polite phrases, personal pronouns, 8 verbs, verb to be and not to be , denominator: male, female and middle gender

MODUL 1 (20h)

1A: Dober dan! / Good day!

Content

greeting and presentation in formal and informal environment, telephone conversation, alphabet, citation of personal data, business card reading, nationality, countries, languages, professions, numbers (1-10), polite phrases, personal pronouns, 8 verbs, verb to be and not to be , denominator: male, female and middle gender

1B: Kdo si? / Who are you?

Content

Presentations, social status, professions, nationalities, celebrities, world landmarks, singular, dual, plural (denominator), present tense verbs: buy, study, think, ...

1C: Moja družina / My family

Content

Relationships, description of a person, family, peculiar pronouns (mine, yours, ...), present tense verbs - ATI: to work, to paint ...

MODUL 2 (20h)

1D: Nakupujem oblačila / I buy clothes

Content

4. case, clothing and colors, dialogue in the clothing store

1 E: Pripravljam okusne jedi / I prepare delicious dishes

Content

In a restaurant, menu, ordering food, asking for price, food and drink, numbers (100-10,000), adjective, irregular verbs (eat and drink), verb want, polite form with conditional (would like) , to love, 2. case singular dual, plural

1F: Kdaj se dobimo? / When do we meet?

Content

time and daily routine, description of daily life, hour, date, week, month, schedule, calendar, activities, all modal verbs, prepositions, past and future, weather

MODUL 3 (20h)

1G: V mestu / In the city

Content

Orientation in the city, questioning the route, description of the city, means of transport, buildings in the city, positions, 5th and 6th case, correct verbs, modal verb must.

1H: Moj dom / My home

Content

House, furniture, objects, prepositions with 5th and 6th case

1I: Boli me

Content

Pri zdravniku, deli telesa, bolezni, zdravila in pripomočki, velelnik, zdrav način življenja, 3. sklon

MODUL 4 (20h)

1J: Na počitnicah

Content

Na počitnicah, pripovedovanje o doživetjih, počitnice,  slovenski počitniški kraji, pakiranje prtljage, počitniške namestitve, rezervacija v hotelu, dialog, pogojnik, …

1K: Z vlakom ali avtobusom?

Content

Prevozna sredstva, rezervacija karte za vlak in avtobus, dialog na okencu, na avtobusni postaji, na železniški postaji, 5 sklon ednine, dvojine in množine, spreganje glagolov.

1L: Praznujemo in se obiskujemo

Content

Pisanje sporočil in čestitk za praznike, obdarovanje – dajanje daril, telefonski pogovor, bonton, na obisku pri prijatelju in pri znancu, vprašalnice, vezava predlogov.

MODUL 5 (20h)

2A: Kje pa delate?

Content

Poklici, pogovarjati se o delu, ki ga opravljamo, telefonski pogovor, iskanje službe, razgovor za službo, kompetence, lastnosti dobrega delavca, lastnosti dobrega službenega mesta, zasvojenost z delom, izrazi za količino, 2. sklon ednine in množine, pogojnik, spremembe v življenju.

2B: Promet

Content

traffic signs, delays in work, transport - on the bus, on the train, at the airport (advantages and disadvantages), a day without a car, modal verbs (want, can, have to, should) 6. case personal pronouns, conjunction "ko" and "kadar"

We are preparing even more e-classrooms for you, so that learning Slovenian will be even more fun!

Scroll to Top