Program

MODUL 1 - A1.1 (40h)

Content

PRESENTARSI (Predstaviti se):
komunikacija: pozdraviti, predstaviti se, vprašati po imenu/ prebivališču/ državljanstvu/ poklicu;
slovnična raven: osebni zaimki (io, tu,..), glagoli essere, avere, chiamarsi,… v sedanjiku, pridevniki (aggettivi di nazionalità), vprašalni zaimki (come, di dove,…).

LA FAMIGLIA (Družina):
komunikacija: predstaviti in opisati družinske člane, vprašati po njihovem imenu, govoriti o družinskem življenju;
slovnična raven: svojilni zaimki (mio, tuo,..), I., II. III. spregatev glagolov v sedanjiku, pridevniki (opis telesa, čustvenega stanja,…), vprašalni zaimki (chi,…), kazalna pridevnika in zaimka questo/quello.

VITA QUOTIDIANA (Vsakodnevna rutina)
komunikacija: opisati običajen dan, vprašati/ povedati uro, sestaviti urnik, poimenovati dni v tednu/mesece v letu, letne čase;
slovnična raven: števniki (glavni/vrstilni), povratni glagoli v sedanjiku, vprašalni zaimki (quando,dove,…), prislovna določila kraja/časa.

TEMPO LIBERO (Prosti čas)
komunikacija: govoriti o prostem času/ navadah/ pogostosti opravljanja določenega hobija, spoznavanje športnih disciplin;
slovnična raven: razumevanje razlike med dvema oblikama sedanjika (presente semplice vs. presente progressivo), verbo piacere, vprašalni zaimki (perché,..).

BUON APPPETITO (Dober tek)
komunikacija: naročiti v baru/restavraciji, pripraviti mizo, poimenovati pribor, vprašati za račun;
slovnična raven: modalni glagoli (volere, potere, dovere, sapere) v sedanjiku in pogojniku, glagol preferire, nedoločni člen, tvorjenje množine samostalnikov/pridevnikov.

MODUL 2 - A1.2 (40h)

Content

CITTÀ (Mesto)
komunikacija: opisati svoje mesto, poimenovati glavne stavbe v mestu, vprašati za pot, pripeljati sogovornika do želene destinacije;
slovnična raven: določni člen, delni člen, glagoli premikanja (andare, venire, girare,…), prislovna določila kraja (vicino, sopra, sotto,…).

MEZZI DI TRASPORTO (Prevozna sredstva)
komunikacija: spoznavanje osnovnih prevoznih sredstev, postaj in postajališč, poznavanje načinov prevoza v Italiji.
slovnična raven: predlogi, glagoli povezani s prevoznimi sredstvi.

FARE ACQUISTI (Nakupovanje)
komunikacija: sporazumevanje pri kupovanju hrane/oblek, vprašati po ceni, prositi za menjavo, primerjati različne izdelke, opisati posamezne vrste trgovin;
slovnična raven: barve, primerjava pridevnika, pomanjševalnice, izražanje količin.

VACANZE (Počitnice)
komunikacija: opisati svoje počitnice, pripovedovati dogodke iz preteklosti;
slovnična raven: preteklik (passato prossimo con i verbi ausiliari essere e avere), pretekli deležnik.

FESTIVITÀ (Prazniki)
komunikacija: primerjava slovenskih in italijanskih praznikov, sporočanje voščil, poznavanje sedanjih in preteklih navad in običajev, izražanje želja in zaobljub;
slovnična raven: imperfetto ter primerjava passato prossimo/imperfetto, pogojnik.

Scroll to Top