e-Slovenščina

Slovenščina: e-učilnica

Naučite se jezika na enostaven in zabaven način.

Program

DEMO učilnica - DOBER DAN!

Vsebina

pozdravljanje in predstavljanje v formalnem in neformalnem okolju, telefonski pogovor, abeceda, navajanje osebnih podatkov, branje vizitke, narodnost, države, jeziki, poklici, številke (1-10), vljudnostne fraze, osebni zaimki, 8 glagolov, glagol biti in ne biti, imenovalnik: moški, ženski in srednji spol.

MODUL 1 (20h)

1A: Dober dan!

Vsebina

pozdravljanje in predstavljanje v formalnem in neformalnem okolju, telefonski pogovor, abeceda, navajanje osebnih podatkov, branje vizitke, narodnost, države, jeziki, poklici, številke (1-10), vljudnostne fraze, osebni zaimki, 8 glagolov, glagol biti in ne biti, imenovalnik: moški, ženski in srednji spol.

1B: Kdo si?

Vsebina

Predstavitve, družbeni status, poklici, narodnosti, slavne osebe, svetovne znamenitosti, ednina, dvojina, množina (imenovalnik), glagoli sedanjik: kupiti, študirati, misliti, …

1C: Moja družina

Vsebina

Medsebojni odnosi, opis osebe, družina, svojilni zaimki (moj, tvoj,…), glagoli sedanjik – ATI: delati, slikati …

MODUL 2 (20h)

1D: Nakupujem oblačila

Vsebina

4. sklon, oblačila in barve, dialog v trgovini z oblačili

1E: Pripravljam okusne jedi

Vsebina

v restavraciji, jedilni list, naročanje jedi, spraševanje za ceno, hrana in pijača,  številke (100-10.000), pridevnik, nepravilna glagola (jesti in piti), glagol želeti, vljudnostna oblika s pogojnikom (želel/a bi), imeti rad, 2. Sklon ednina dvojina, množina.

1F: Kdaj se dobimo?

Vsebina

čas in dnevna rutina, opis vsakdanjika, ura, datum, teden, mesec, urnik, koledar, aktivnosti, vsi modalni glagoli, predlogi, preteklik in prihodnjik, vreme

MODUL 3 (20h)

1G: V mestu

Vsebina

Orientacija v mestu, spraševanje za pot, opis mesta, prevozna sredstva, stavbe v mestu, pozicije,  5. in 6. sklon, pravilni glagoli, modalni glagol morati.

1H: Moj dom

Vsebina

Hiša, pohištvo, predmeti, predlogi s 5. in 6. sklonom

1I: Boli me

Vsebina

Pri zdravniku, deli telesa, bolezni, zdravila in pripomočki, velelnik, zdrav način življenja, 3. sklon

MODUL 4 (20h)

1J: Na počitnicah

Vsebina

Na počitnicah, pripovedovanje o doživetjih, počitnice,  slovenski počitniški kraji, pakiranje prtljage, počitniške namestitve, rezervacija v hotelu, dialog, pogojnik, …

1K: Z vlakom ali avtobusom?

Vsebina

Prevozna sredstva, rezervacija karte za vlak in avtobus, dialog na okencu, na avtobusni postaji, na železniški postaji, 5 sklon ednine, dvojine in množine, spreganje glagolov.

1L: Praznujemo in se obiskujemo

Vsebina

Pisanje sporočil in čestitk za praznike, obdarovanje – dajanje daril, telefonski pogovor, bonton, na obisku pri prijatelju in pri znancu, vprašalnice, vezava predlogov.

MODUL 5 (20h)

2A: Kje pa delate?

Vsebina

Poklici, pogovarjati se o delu, ki ga opravljamo, telefonski pogovor, iskanje službe, razgovor za službo, kompetence, lastnosti dobrega delavca, lastnosti dobrega službenega mesta, zasvojenost z delom, izrazi za količino, 2. sklon ednine in množine, pogojnik, spremembe v življenju.

2B: Promet

Vsebina

prometni znaki, zamujanje v službo, prevozna sredstva – na avtobusu, na vlaku, na letališču (prednosti in pomanjkljivosti), dan brez avtomobila, modalni glagoli (želeti, smeti, morati, lahko – moči, hoteti, 6. sklon pridevnik in samostalnik, 6. sklon osebni zaimki, veznika “ko” in “kadar”

Za vas pripravljamo še več e-učilnic, da bo učenje slovenščine še bolj zabavno!

Scroll to Top