e-Angleščina

Angleščina

Naučite se jezika na enostaven in zabaven način.

Program

MODUL 1 - A1.1 (40h)

Vsebina

Komunikacija:
predstavitev sebe in spraševanje po osnovnih osebnih podatkih (kraj, poklic, starost,…), nakupovanje, osnovne vljudnostne fraze, predstavitev svojega mesta in usmerjanje na cesti, opis družine in prijateljev, narodnosti in države
opis videza in osebnih lastnosti, opis oblačil in predmetov, ki nas obdajajo.​

Sklopi besedišča:
števila, družina in preporost opis oseb, oblačila, vsakdanji predmeti okoli nas
dnevna rutina, ura in čas, stavbe v mestu.​​

Slovnica:
glagol biti, sedanjik (Present Simple), vprašalnice, tvorba osnovnih vprašanj,
glagol ‘can’ za izražanje možnosti, členi.

MODUL 2 - A1.2 (40h)

Vsebina

Komunikacija: izražanje prošenj, dajanje predlogov, dogovarjanje za srečanja, naročanje hrane in pijače, pogovor o vremenu, v hotelu

Sklopi besedišča: aktivnosti s prijatelji in dnevna rutina, prevozna sredstva, hrana in pijača, stanovanje, opis prostora, vreme, v hotelu

Slovnica: ponovitev navadnega sedanjika (Present Simple) in tvorbe vprašanj, stopnjevanje pridevnikov, prislovi kraja in časa, osnovne besedne zveze s predlogi (at the airport, at the cinema,…).

MODUL 3 - A2.1 (40h)

Vsebina

Komunikacija: vljudnostne fraze, klepetanje (small talk), nakupovanje, izražanje prošenj in ponudb.

Sklopi besedišča: opis oseb, odnosi med ljudmi, zmenki, potovanja in počitnice, nakupovanje hrane, delo in prosti čas, nakupovanje oblačil in daril, prazniki

Slovnica: pregled vprašalnic (how much, how long, who,…), sedanjika Present Simple in Continuous, preteklik Past Simple, časovni in krajevni prislovi, časovni in krajevni predlogi.

MODUL 4 - A2.2 (40h)

Vsebina

Komunikacija: telefoniranje (osnovne fraze), dajanje nasvetov, spraševanje za navodila, pri zdravniku, opis simptomov in zdravljenje, zdrave navade, opis svojega življenja v preteklosti in zanimivih zgodb

Sklopi besedišča: turizem, bolezni in poškodbe, komuniciranje, mediji, filmi

Slovnica: can/have to/should, napovedi za prihodnost (will, might, may), kolokacije (pogoste besedne zveze), besedne zveze s predlogi (go to a restaurant, stay in a hotel).

MODUL 5 - B1.1 (40h)

Vsebina

Komunikacija: opisovanje krajev (delo v skupinah in parih – opis slovenskih krajev, načrt potovanja za turiste v Sloveniji), opisovanje počitnic, vrste nastanitev, rezervacija, odpoved potovanja, pritožbe – najbolj pogoste fraze, telefoniranje, nakupovanje, letališča, hoteli (nadgradnja besedišča).

Slovnica: pregled obeh sedanjikov in preteklikov, Present Perfect Simple in Continuous, Will Future/Going to, 1. in 2. pogojni stavek (if sentences), pogoste besedne zveze (take a taxi, get on the bus …), modalni glagoli (have to/don’t have to/should/must/can/can’t)

MODUL 6 - B1.2 (40h)

Vsebina

Komunikacija: izražanje mnenja, dajanje nasvetov, potovalna angleščina – pogoste besedne zveze (letališča, hoteli,…), vljudnostne fraze, pogoste besedne zveze za prezentacije; nekaj ur posvetimo tudi poslovni angleščini (pogoste besedne zveze in fraze za predstavitev svojega dela, podjetja in druge predstavitve);

Slovnica: pregled časov, pogojnih stavkov (if sentences), besedne zveze s predlogi (based on, good at, …), opisovanje navad v sedanjosti in preteklosti, frazni glagoli (turn on, switch off …)

MODUL 7 - B2.1 (40h)

Vsebina

Komunikacija: vljudnostne fraze (nedirektna vprašanja), izražanje mnenja, (ne)strinjanja, pogovor o aktualnih dogodkih (pregled dnevnih dogajanj, diskusije);

Slovnica: pregled časov, pogojnih stavkov (if sentences), pregled pasiva in njegova uporaba v praksi (poslovna angleščina), pogoste besedne zveze s predlogi (interested in, famous for,..), pregled členov (a/an, the, 0).

MODUL 8 - B2.2 (40h)

Vsebina

Komunikacija: sestanki, brainstorming, pogajanja, izražanje stališč, (ne)strinjanja, pogovor o aktualnih dogodkih (pregled dnevnih dogajanj, diskusije), priporočila za branje, voditelji, ki jih občudujemo, politika in vedenje politikov

Slovnica: pregled časov, pregled pasiva in njegova uporaba v praksi (poslovna angleščina),

Besedišče: pogoste besedne zveze s predlogi (account for, depend on,..), frazni glagoli (put off, come up with,..), osebnostne lastnosti, bolezni in zdavljenje, oblačila in moda, zdračna potovanja, prislovi, pravniško besedišče, počutje, pogosto zamenljivi glagoli, deli telesa – napredno, osebne finance, načini življenja, izobraževanje in izkušnje, karierna pot

MODUL 9 - C1-C2

Vsebina

Konverzacija, literatura, branje in pisanje zahtevnejših člankov, prezentacije in javno nastopanje, debatiranje, argumentiranje, lektoriranje, umetniško uprizarjanje
Scroll to Top